Benefity dla pracowników

Regulamin programu DLF Team i DLF Rodzina

 1. Program DLF Team przeznaczony jest dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmie DLF Invest Sp. z o.o.
  Program DLF Rodzina przeznaczony jest dla rodzin pracowników: ich współmałżonków (partnerów życiowych) oraz członków rodziny pracownika – jego dzieci, rodziców, wnuków.
 2. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, złożenie formularza rejestracyjnego w kasie głównej JuraParku oraz podpisanie niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu regulaminu, Uczestnik otrzymuje Kartę DLF Team oraz Kartę DLF Rodzina (zgodnie z wypełnionym formularzem).
 4. Karta DLF Rodzina przysługuje członkom rodziny wpisanym do formularza rejestracyjnego.
 5. Karta posiada unikalny kod kreskowy przypisany danemu Uczestnikowi.
 6. Warunkiem korzystania z profitów w ramach programu jest posiadanie karty. 
 7. Karta DLF Team jest jednoosobowa.
 8. Karta DLF Rodzina upoważnia do korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego osoby do tego upoważnione, czyli te które zostały uwzględnione w formularzu rejestracyjnym.
 9. Termin ważności kart upływa wraz z zakończeniem czasu trwania umowy pracownika, z zastrzeżeniem, że Zarząd DLF Invest może zmienić termin ważności kart lub je unieważnić bez podania przyczyny.
 10. Karty są ważne z dokumentem tożsamości.
 11. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia  karty można wymienić ją na nową. W tym celu należy zgłosić się do kasy głównej JuraParku. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 10 zł.
 12. Karta nie może być wykorzystywana przez osoby do tego nieuprawnione pod rygorem unieważnienia i dezaktywowania karty.

Karta upoważnia Uczestników  do:

Pracownik- Karta DLF Team:
a) Zniżka w wysokości 50% na określone produkty gastronomiczne z wyłączeniem produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, słodkich napoi gazowanych i niegazowanych, produktów spożywczych t.j. potrawy dostępne w menu w Zajeździe Przystocze oraz w punktach gastronomicznych: JuraPark oraz Wioska Rybacka, lody gałkowe, lody z automatu, gofry, kawa, herbata.
b) Bezpłatny wstęp na wszystkie atrakcje letnie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (za wyjątkiem automatów do gier).
c) Bezpłatny wstęp do Wioski Świętego Mikołaja
d) Zniżka 50% na lekcje jazdy konnej w wysokości.
e) Bezpłatne karnety czasowe do Szwajcarii Bałtowskiej. Zniżka nie obejmuje karnetów punktowych oraz karnetów czasowych 2 – i 3 – dniowych. Prosimy o nieprzetrzymywanie kart przez cały sezon, aby mogły wrócić do dalszego obiegu.
f) Zniżka na wypożyczenie sprzętu narciarskiego w wysokości 50%.
g) 100% zniżki na korzystanie z lodowiska Szwajcarii Bałtowskiej oraz zniżka na wypożyczenie łyżew -50%
h) Bezpłatne korzystanie z wrotkarni Dance&Roll. Koszt wypożyczenia wrotek zgodnie z cennikiem.
i) Program nie obejmuje bazy noclegowej.


Rodzina pracownika – Karta DLF Rodzina:
a) Zniżka w wysokości 10% na określone produkty gastronomiczne z wyłączeniem produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, słodkich napoi gazowanych i niegazowanych, produktów spożywczych t.j. potrawy dostępne w menu w Zajeździe Przystocze oraz w punktach gastronomicznych: JuraPark oraz Wioska Rybacka, lody gałkowe, lody z automatu, gofry, kawa, herbata.
b) Bezpłatny wstęp na wszystkie atrakcje letnie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (za wyjątkiem automatów do gier)
c) Bezpłatny wstęp do Wioski Św. Mikołaja.
d) Zniżka na lekcje jazdy konnej w wysokości 50%.
e) bezpłatne karnety czasowe do Szwajcarii Bałtowskiej. Zniżka nie obejmuje karnetów punktowych oraz karnetów czasowych 2 – i 3 – dniowych. Prosimy o nieprzetrzymywanie kart przez cały sezon, aby mogły wrócić do dalszego obiegu.
f) Zniżka na wypożyczenie sprzętu narciarskiego w wysokości 50%.
g) 100% zniżki na korzystanie z lodowiska Szwajcarii Bałtowskiej oraz zniżka na wypożyczenie łyżew -50%
h) Bezpłatne korzystanie z wrotkarni Dance&Roll. Koszt wypożyczenia wrotek zgodnie z cennikiem.
i) Program nie obejmuje bazy noclegowej.

 1. Zasady korzystania z karty DLF Team i DLF Rodzina:
  a) Kartę wraz z dokumentem tożsamości należy okazać w punktach kasowych oznaczonych naklejką (wzór naklejki poniżej).
  b) W kasach biletowych na podstawie karty i dowodu zostaje wydana opaska upoważniająca do korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. W punktach gastronomicznych na określone produkty zostanie naliczony odpowiedni rabat.
 2. DLF Invest zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. DLF Invest zastrzega prawo do zakończenia programu w każdym czasie.
 4. Naruszenie przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminu skutkuje dezaktywacją karty.

 

Stając się częścią DLF TEAM zapewniamy Ci:

– szkolenia wstępne ułatwiające aklimatyzację,
– opiekuna, który zapozna Cię z charakterystyką Twojej pracy, wprowadzi Cię do zespołu i w początkowym okresie będzie wsparciem w zleconych zadaniach,
– zapoznanie ze strukturą firmy i obowiązującymi na danym stanowisku pracy procedurami,
– dodatkowe korzyści w postaci darmowych lub ulgowych usług i świadczeń dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

Oczekuj od nas:

– wiedzy i kompetencji
– szacunku
– otwartej komunikacji
– rozwoju 
– stabilnych warunków zatrudnienia