Nagrody

Nagrody dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Pro Publico Bono – nagroda w kategorii Inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym.

Wędrowiec Świętokrzyski – za szczególne zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim nadany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ziemia Świętokrzyska – Piękna Nieznajoma – I miejsce w plebiscycie ogłoszonym przez Świętokrzyską Regionalną Organizację Turystyczną.

2005

Duma Regionu – dla wybitnych osób i instytucji, których wartość i osiągnięcia są uniwersalne a korzenie regionalne – nagroda przyznana przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Turystyczny Produkt Roku 2005 – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Bałtowskiego Parku Jurajskiego – najlepszego produktu turystycznego.

2006

Lider Regionu 2005 – plebiscyt „Echa Dnia” I nagroda w kategorii sport, turystyka i rekreacja za Bałtowski Park Jurajski.

Europejska Odnowa Wsi – Ummendorf
Odznaka Ministra „Za zasługi dla Turystyki” 

2007

Lider Regionu 2006 – plebiscyt „Echa Dnia” I nagroda w kategorii sport, turystyka i rekreacja za Bałtowski Park Jurajski.
Najlepszy regionalny i lokalny produkt turystyczny – Polska Organizacja Turystyczna przyznała I miejsce w ramach XII Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2007”.

Siedem Cudów Polski – kategoria Atrakcje dla dzieci – konkurs organizowany przez Travel Polska oraz wydawnictwo Carta Blanca.

2008

Cent For Future – nagroda przyznana przez redakcję magazynu Polish Market oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Nadzieja Polskiego Rynku 2008”

Superwędrowiec Świętokrzyski – za szczególne i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki w regionie (Światowy Dzień Turystyki)

2011

Novator 2011 – Animator Gospodarki za stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w gminie Bałtów – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

„Popularyzator Nauki” – tytuł przyznany dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową w kategorii Instytucja Nienaukowa.

2015

Nasze Dobre Świętokrzyskie – znak jakości “Echa Dnia” dla Stowarzyszenia Delta za Bałtowski Kompleks Turystyczny (Kielce, 3 grudnia 2015 r.)

2018

Extra Wędrowiec Świętokrzyski za wieloletnie działania na rzecz rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim za stworzenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego – najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej regionu – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego (19.03.2018)

“Naukowe odkrycie roku” dla dr Gerarda Gierlińskiego wraz z zespołem za “Odnalezienie najstarszych odcisków stóp człowiekowatych” – 12 Edycja Konkursu Travelery (16.03.2018)

TOP ATRAKCJE – dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

Rodzinna Marka Roku 2018” – dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

____________________

Nagrody dla „Bałtowskiego Zapiecka”

Najlepsza Restauracja 2015 – Bałtowski Zapiecek za zajęcie I miejsca w plebiscycie Echa Dnia na najlepszą Restaurację w powiecie ostrowieckim w roku 2015

Najlepsza Restauracja 2015 – Bałtowski Zapiecek za zajęcie II miejsca w plebiscycie Echa Dnia na najlepszą Restaurację w województwie świętokrzyskim w roku 2015

Certyfikat „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” – potwierdzający przynależność do certyfikowanego szlaku nadany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 2016 r.

Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie – potwierdzenie członkostwa w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – jest znakiem potwierdzającym jakość tradycyjnej i innowacyjnej żywności, która promuje tradycje regionu. 2018 r.