Kim jesteśmy

Filip Lichota

Prezes DLF Invest sp. z o.o. Posiada wieloletnie i wielowymiarowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z branżą turystyczną i rozrywkową, szeroką wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwami i finansami przedsiębiorstw oraz doświadczenie w zakresie konstruowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (BKT), w tym projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych (DLF Invest sp. z o.o. jest członkiem (z największym wkładem finansowym) konsorcjów pn. „Szwajcaria Bałtowska” realizujących projekty inwestycyjne, dotowane środkami unijnymi, których celem było utworzenie na terenie BKT Stacji Narciarskiej z rozbudowaną bazą gastronomiczną. Filip Lichota jest inicjatorem wielu akcji i projektów o charakterze rekreacyjnym, w tym będącego w trakcie wdrażania pomysłu „Bałtów Aktywnie” mającego na celu wykorzystanie istniejącego bogactwa naturalnego i stworzenie infrastruktury pod następujące rodzaje aktywności: jazda na rowerze, biegi, jeździectwo, spływy kajakowe, nordic walking, wspinaczka, questing.

Damian Lichota

Właściciel firmy Sabat Tour Usługi Turystyczne Damian Lichota oraz współwłaściciel DLF Invest sp. z o.o.Współtwórca sukcesu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego i marki JuraPark. Inicjator z sukcesem organizowanych imprez tj. Bałtowskie Bezdroża czy MotoZauro. Wraz ze Stowarzyszeniem „Delta” w którym przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Nagroda Popularyzatora Nauki (2012 r.), Novator 2011 w dziedzinie Animator Gospodarki, Laur Świętokrzyski (2009 r.) 

Od lat związany z lokalnym rynkiem usług turystycznych. Posiada wiedzę i kompetencje w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych oraz doświadczenie w zarządzaniu produktami turystycznymi, w tym produktami sieciowymi.