Karta mieszkańca Gminy Bałtów

REGULAMIN KARTY MIESZKAŃCA GMINY BAŁTÓW

 1. Karta Mieszkańca gminy Bałtów przysługuje na podstawie decyzji Zarządu DLF Invest Sp. z o.o. wszystkim osobom zameldowanym na terenie gminy Bałtów.
 2. Warunkiem otrzymania karty jest prawidłowe uzupełnienie poniższego formularza oraz dostarczenie go do kasy głównej Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (obok wejścia do JuraParku). Formularze przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy obiektu. (Godziny pracy dostępne na stronie www.juraparkbaltow.pl w zakładce Zaplanuj Wizytę.)
 3. Po oddaniu uzupełnionego formularza i podpisaniu Regulaminu Karty Mieszkańca, zostaje wydana Karta Mieszkańca Gminy Bałtów.
 4. Każda karta posiada unikalny kod kreskowy, który identyfikuje danego mieszkańca.
 5. Karta Mieszkańca Gminy Bałtów jest jednoosobowa.
 6. Karta jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 7. Karta wystawiana jest dla każdego mieszkańca gminy Bałtów od 9 roku życia. Dzieci młodsze mogą korzystać z przysługujących świadczeń ale tylko pod opieką dorosłego opiekuna – posiadacza Karty Mieszkańca Gminy Bałtów.
 8. Karta upoważnia do: bezpłatnego wstępu do atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego: JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec Bałtowski górny i dolny, Polska w Miniaturze, Park Rozrywki (za wyjątkiem automatów do gier), Kino Emocji Cinema 5D, Rollercoaster, Wioska Słowiańska Sabatówka,
 9. Aby móc korzystać z bezpłatnego wstępu konieczne jest okazanie obsłudze kasy Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego Karty Mieszkańca Gminy Bałtów. Po weryfikacji karty zostanie wydana opaska/bilet upoważniający do bezpłatnego korzystania z wyżej wymienionych atrakcji.
 10. Termin ważności karty upływa wraz ze zmianą miejsca zamieszkania poza teren gminy Bałtów.
 11. Karty nie można przekazywać osobom do tego nieuprawnionym pod rygorem unieważnienia karty.
 12. DLF Invest zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 13. DLF Invest zastrzega sobie prawo do zakończenia programu Kart Mieszkańca w każdym czasie.
 14. Dane osobowe posiadaczy kart przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegóły przeczytasz w naszej Polityce Prywatności