Najlepszy produkt turystyczny!

Bałtowski Kompleks Turystyczny najlepszy!

Bałtowski Kompleks Turystyczny otrzymał nagrodę główną w konkursie organizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w ramach XI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&Active Life (30.11-1.12.2019) w Kielcach w kategorii  Najlepszy produkt turystyczny funkcjonujący na obszarach wiejskich, promujący zdrowy i aktywny tryb życia;

Intencją organizatorów konkursu jest promocja turystyki prozdrowotnej i aktywnej, w szczególności związanej z obszarami wiejskimi, prezentacja dorobku polskiej wsi. Wieloletnia działalność Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w tym obszarze została doceniona.