DLF INVEST sp. z o.o. powstała w 2011 roku z inicjatywy Filipa i Damiana Lichotów.
Przedsiębiorstwo jest właścicielem części największego kompleksu turystycznego w Polsce.

 

Działalność

Działamy w obszarach:

Inwestycje

związane z rozwojem Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zarządzanie

dwoma kluczowymi atrakcjami turystycznymi – Stacją Narciarską „Szwajcaria Bałtowska” oraz Zwierzyńcem Bałtowskim

Sprzedaż

pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artystycznych oraz minerałów i skamieniałości w Galerii Stary Młyn

Produkcja

wyrobów cukierniczo pod marką „Bałtowskie Wypieki” i „Akademia Słodyczy

Inwestycje zrealizowane

 • 2012

  Zakup "Szwajcarii Bałtowskiej"

  DLF Invest sp. z o.o. nabyła stok narciarski „Szwajcaria Bałtowska”, a wraz z nim wyciąg orczykowy i wyciąg wyrwirączka obsługujący oślą łączkę, pełniącą funkcję szkółki narciarskiej.

 • 2012

  Rozbudowa "Szwajcarii Bałtowskiej"

  Spółka została liderem projektu mającego na celu budowę nowego stoku narciarskiego wraz z nowoczesnym wyciągiem kanapowym i infrastrukturą towarzyszącą. Realizowana z dużym rozmachem inwestycja była częściowo finansowana w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kwotą 3 828 743,86 PLN. Na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego została utworzona Stacja Narciarska „Szwajcaria Bałtowska”.

 • 2013

  Budowa Snowparku

  Na części nowej trasy stoku DLF INVEST sp. z o.o. wykonał system przeszkód dla narciarzy i snowboardzistów w postaci snowparku. Wzmocniono atrakcyjność i uzupełniono ofertę turystyczną funkcjonującego już ośrodka narciarskiego. Zakup snowparku był dofinansowany kwotą ok. 45 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • 2013

  Zakup wozu konnego

  Firma zakupiła powóz konny wraz z uprzężą, dzięki któremu świadczone są usługi przejażdżek dla turystów po okolicach Bałtowa związanych z rodziną Drucko-Lubeckich. Zakup był współfinansowany ze środków unijnych w kwocie 25 000,00 PLN w ramach małych dotacji z Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • 2014

  Remont budynku

  Spółka zmodernizowała zabytkowy budynek dawnej gminnej spółdzielni Samopomoc chłopska i zaadoptowała go na potrzeby produkcji wyrobów cukierniczych.

 • 2015

  Wyposażenie pracowni cukierniczo - piekarniczej

  Wyposażenie pracowni cukierniczo - piekarniczej na potrzeby produkcji wyrobów tradycyjnych regionu świętokrzyskiego. Zakup wyposażenia technologicznego cukierni dofinansowany kwotą 120 000,00 zł w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”.

 • 2015

  Budowa zakładu gastronomicznego
  „Zapiecek Bałtowski”

  Budowa zakładu gastronomicznego „Zapiecek Bałtowski”, który specjalizuje się w kuchni regionalnej, charakterystycznej dla regionu Gór Świętokrzyskich oraz Bałtowa. Projekt zrealizowany przez konsorcjum uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 233 579,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 • A to
  jeszcze nie
  koniec!
Współpraca

DLF Invest sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum „Szwajcaria Bałtowska”, zawiązanego w celu realizacji dużych projektów inwestycyjnych w Bałtowie. Po raz pierwszy wystąpiło na czele powiązania kooperacyjnego w 2012 roku, kiedy powstała idea budowy nowego stoku narciarskiego wraz z nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym typu „kanapa”. Kolejny raz, już nie w roli lidera, ale w funkcji podmiotu mającego największy udział finansowy w realizacji przedsięwzięcia zostało członkiem konsorcjum w 2013 roku. Podjęto wówczas działania na rzecz poprawy konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Gminy Bałtów poprzez budowę restauracji „Zapiecek Bałtowski”.

31 lipca 2014 roku przedsiębiorstwo podpisało umowę porozumienie o współpracy stając się tym samym członkiem pierwszego w regionie Klastra Turystycznego „Szwajcaria Bałtowska”. 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
NR 2/5/2018/LGD/DLF
NA PRZYGOTOWANIE KAMPANII W TELEWIZJI O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

Do realizacji została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Dziadek do orzechów sp. z o.o., ul. Prusa 10/17, 30-109 Kraków
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełniała wymagania określone zapytaniem numer 2/5/2018/LGD/ DLF, została złożona w wymaganym terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta zawierała najwyższy bilans punktowy w oparciu o ustalone kryteria.

Protokół wyboru Wykonawcy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI)
NA REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM KAMPANII W TELEWIZJI O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

Uwaga!!!

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym pragniemy poinformować, iż:

 • uszczegółowiono przedmiot zapytania ofertowego - dodano informację o minimalnej liczbie wyświetleń spotu 30" (w dokumencie "specyfikacja warunków zamówienia")
 • dodano dodatkowe kryterium oceny ofert (ocena jakościowa możliwości realizacji przedmiotu zamówienia) (w dokumencie "zapytanie ofertowe aktualizacja")
W zawiązku z ww. modyfikacjami termin składania ofert zostaje wydłużony o dodatkowe 3 dni (do 24.05.2018 roku). Zaktualizowane dokumenty znajdują się poniżej. Załączniki nr 1 i 3, tj. formularz ofertowy Wykonawcy oraz wykaz wykonanych usług pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe - aktualizacja
Załącznik nr 2 - Specyfikacja warunków zapytania - aktualizacjaDLF Invest sp. o. o. zaprasza do złożenia oferty na realizację kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu kampanii w telewizji o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu pn. „Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szczegółowy opis zamówienia opisany jest w szczegółowej specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2/5/2018/LGD/DLF. Zaproszenie do składania ofert wraz z obowiązującymi załącznikami znajduje się poniżej. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 roku do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja warunków zapytania
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
nr 1/5/2018/LGD/DLF
na organizację i promocję wydarzenia Ekopiknik

Do realizacji została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Silver MB Koleta Miernik, 30-049 Kraków, ul. Chopina 19/13
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniała wymagania określone zapytaniem numer 1/5/2018/LGD/ DLF, została złożona w wymaganym terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta zawierała najwyższy bilans punktowy w oparciu o ustalone kryteria.

Protokół wyboru Wykonawcy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI)
NA REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PROMOCJI WYDARZENIA "PIKNIK EKOLOGICZNY" W BAŁTOWIE

DLF Invest sp. o. o. zaprasza do złożenia oferty na realizację kompleksowej usługi polegającej na organizacji i promocji wydarzenia Ekopiknik w ramach projektu pn. „Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis zamówienia opisany jest w szczegółowej specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/5/2018/LGD/DLF.
Zaproszenie do składania ofert wraz z obowiązującymi załącznikami znajduje się poniżej.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja warunków zapytania
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Nr 1/2/2017/LGD/DLF na przygotowanie koncepcji i wykonanie stoiska wystawowo-reklamowego dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
Do realizacji została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:
Silver MB Koleta Miernik, 30-049 Kraków, ul. Chopina 19/13

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniała wymagania określone zaproszeniem nr 1/2/2017/LGD/DLF, została złożone w wymaganym terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodne co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta zawierała najwyższy bilans punktowy w oparciu o ustalone kryteria.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert (zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Przygotowanie koncepcji i wykonanie stoiska wystawowo-reklamowego dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

DLF Invest sp. o. o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na przygotowania koncepcji i wykonania stoiska wystawowo-reklamowego dla Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (opracowanie niepowtarzalnej koncepcji stoiska, wykonanie zabudowy stoiska wraz z wyposażeniem, rozbudowa stoiska poprzez wykonanie namiotu na potrzeby wydarzeń/ imprez plenerowych), w ramach projektu pn. „Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis zamówienia opisany jest w szczegółowej specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2/2017/LGD/DLF.
Zaproszenie do składania ofert wraz z obowiązującymi załącznikami znajduje się poniżej.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017 r. do godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja warunków zapytania
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr 1/1/2017/LGD/DLF na przeprowadzenie kampanii on-line zima 2017/2018 i lata 2018

Do realizacji została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:
Performance Media Sp. z o.o., 02-704 Warszawa, ul. Idzikowskiego 19

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniała wymagania określone zaproszeniem nr 1/1/2017/LGD/DLF, zostały złożone w wymaganym terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodne co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta zawierała najwyższy bilans punktowy w oparciu o ustalone kryteria.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert (zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Przeprowadzenie kampani on-line zima 2017/2018 I lato 2018

DLF Invest sp. o. o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kampanii on-line zima 2017/2018 i lato 2018 trzech atrakcji turystycznych obszaru LDG Krzemienny Krąg, w ramach projektu pn. „Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zaproszenie do składania ofert wraz z obowiązującymi załącznikami znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja warunków zapytania
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

 

Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg

DLF Invest sp. o. o. realizuje projekt pn. „Bałtów-Krzemionki - synergia działań marketingowych kluczem turystycznej promocji obszaru LGD Krzemienny Krąg” w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o przyznaniu pomocy: 00285-6935-UM1310462/17 z dnia 27.06.2017 r.
Cel projektu jest Wzrost rozpoznawalności 3 atrakcji turystycznych: Szwajcaria Bałtowska, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki” i podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Krzemienny Krąg poprzez przeprowadzenie spójnych działań marketingowych ww. atrakcji.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – październik 2018

Partnerzy

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Bałtów 7
27-423 Bałtów

Biuro/Sekretariat - +48 535 150 663

Stacja narciarska Szwajcaria Bałtowska: +48 519 346 140
Cukiernia Bałtowskie Wypieki: +48 793 774 795
Restauracja Bałtowski Zapiecek: +48 518 692 303