DLF INVEST sp. z o.o. powstała w 2011 roku z inicjatywy Filipa i Damiana Lichotów.
Przedsiębiorstwo jest właścicielem części największego kompleksu turystycznego w Polsce.

 

Działalność

Działamy w obszarach:

Inwestycje

związane z rozwojem Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zarządzanie

dwoma kluczowymi atrakcjami turystycznymi – Stacją Narciarską „Szwajcaria Bałtowska” oraz Zwierzyńcem Bałtowskim

Sprzedaż

pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artystycznych oraz minerałów i skamieniałości w Galerii Stary Młyn

Produkcja

wyrobów cukierniczo pod marką „Bałtowskie Wypieki” i „Akademia Słodyczy

Inwestycje zrealizowane

 • 2012

  Zakup "Szwajcarii Bałtowskiej"

  DLF Invest sp. z o.o. nabyła stok narciarski „Szwajcaria Bałtowska”, a wraz z nim wyciąg orczykowy i wyciąg wyrwirączka obsługujący oślą łączkę, pełniącą funkcję szkółki narciarskiej.

 • 2012

  Rozbudowa "Szwajcarii Bałtowskiej"

  Spółka została liderem projektu mającego na celu budowę nowego stoku narciarskiego wraz z nowoczesnym wyciągiem kanapowym i infrastrukturą towarzyszącą. Realizowana z dużym rozmachem inwestycja była częściowo finansowana w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kwotą 3 828 743,86 PLN. Na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego została utworzona Stacja Narciarska „Szwajcaria Bałtowska”.

 • 2013

  Budowa Snowparku

  Na części nowej trasy stoku DLF INVEST sp. z o.o. wykonał system przeszkód dla narciarzy i snowboardzistów w postaci snowparku. Wzmocniono atrakcyjność i uzupełniono ofertę turystyczną funkcjonującego już ośrodka narciarskiego. Zakup snowparku był dofinansowany kwotą ok. 45 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • 2013

  Zakup wozu konnego

  Firma zakupiła powóz konny wraz z uprzężą, dzięki któremu świadczone są usługi przejażdżek dla turystów po okolicach Bałtowa związanych z rodziną Drucko-Lubeckich. Zakup był współfinansowany ze środków unijnych w kwocie 25 000,00 PLN w ramach małych dotacji z Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 • 2014

  Remont budynku

  Spółka zmodernizowała zabytkowy budynek dawnej gminnej spółdzielni Samopomoc chłopska i zaadoptowała go na potrzeby produkcji wyrobów cukierniczych.

 • 2015

  Wyposażenie pracowni cukierniczo - piekarniczej

  Wyposażenie pracowni cukierniczo - piekarniczej na potrzeby produkcji wyrobów tradycyjnych regionu świętokrzyskiego. Zakup wyposażenia technologicznego cukierni dofinansowany kwotą 120 000,00 zł w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”.

 • 2015

  Budowa zakładu gastronomicznego
  „Zapiecek Bałtowski”

  Budowa zakładu gastronomicznego „Zapiecek Bałtowski”, który specjalizuje się w kuchni regionalnej, charakterystycznej dla regionu Gór Świętokrzyskich oraz Bałtowa. Projekt zrealizowany przez konsorcjum uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 233 579,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 • A to
  jeszcze nie
  koniec!
Współpraca

DLF Invest sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum „Szwajcaria Bałtowska”, zawiązanego w celu realizacji dużych projektów inwestycyjnych w Bałtowie. Po raz pierwszy wystąpiło na czele powiązania kooperacyjnego w 2012 roku, kiedy powstała idea budowy nowego stoku narciarskiego wraz z nowoczesnym wyciągiem krzesełkowym typu „kanapa”. Kolejny raz, już nie w roli lidera, ale w funkcji podmiotu mającego największy udział finansowy w realizacji przedsięwzięcia zostało członkiem konsorcjum w 2013 roku. Podjęto wówczas działania na rzecz poprawy konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Gminy Bałtów poprzez budowę restauracji „Zapiecek Bałtowski”.

31 lipca 2014 roku przedsiębiorstwo podpisało umowę porozumienie o współpracy stając się tym samym członkiem pierwszego w regionie Klastra Turystycznego „Szwajcaria Bałtowska”. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnego produktu turystycznego Centrum Konferencyjno - Rekreacyjnego "Szwajcaria Bałtowska"

Na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego DLF INVEST sp. z o. o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. Świętokrzyska 21, 25 - 406 Kielce
z ceną oferty: 163 000,00 zł oraz liczbą zrealizowanych projektów związanych tematycznie z przedmiotem zapytania: 14

Protokół

Partnerzy

stepcloser

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Bałtów 7
27-423 Bałtów

Biuro/Sekretariat - +48 535 150 663

Stacja narciarska Szwajcaria Bałtowska: +48 519 346 140
Cukiernia Bałtowskie Wypieki: +48 793 774 795
Restauracja Bałtowski Zapiecek: +48 518 692 303